ThDr. René Balák, PhD.

Dr René Balák, PhD, ukončil univerzitné štúdia filozofie a teológie na Teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Špecializačné postgraduálne doktorandské štúdia morálnej teológie a etiky absolvoval na Inštitúte Morálnej Teológie (Instytut Teologii Moralnej) na Katolíckej Univerzite v Lubline (Katolicki Uniwersytet Lubelski) v Poľsku. Tu mu bol v roku 2000 udelený akademický a vedecký titul Doctor in theologia morali. Vedecko-výskumne sa angažoval na najmä v Poľsku, Taliansku a v Anglicku, pričom v súčasnosti pedagogicky pôsobí na Katedre filozofie a v Centre pre Bioetiku na Filozofickej fakulte UCM. Je autorom bioetickej publikácie Mysterium vitae – život človeka v rukách človeka 1 a 2.

Mons. Prof. Józef Wróbel

em. univ. prof. Dr. Dr.h.c. Werner Wolbert

Vyštudoval filozofiu v Münsteri a Tübingene. V roku 1971 bol vysvätený za kňaza. V postgraduálnom štúdiu pokračoval na Univerzite v Münsteri,  kde sa v roku 1985 habilitoval.  V rokoch 1985 až 1989 pôsobil ako profesor morálnej teológie a etiky na Teologickej fakulte v Paderborne v Nemecku. Od roku 1989 pôsobí na Univerzite v Salzburgu, kde sa stal dekanom Teologickej fakulty (2009-2011). Počas svojej kariéry pôsobil aj na zahraničných univerzitách (Univerzita Malta, Univerzita Tartu – Estónsko, Univerzita Uppsala- Švédsko).

V roku 2001 získal čestný doktorát na Teologickej fakulte v Uppsale (Švédsko). V rokoch 1995 až 2003 a 2007-2011 bol členom výboru spoločnosti Societas Ethica, v rokoch 2004-2007 bol predsedom rakúskej sekcie Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu (European Society for Catholic Theology). Od októbra 2012 je emeritným profesorom.

Msgr. Jean-Louis Bruguès, O.P.

Narodil sa v Bagnères de Bigorre (Francúzsko) v roku 1943. Z dôvodu jeho vynikajúcich študijných výsledkov na strednej a vyššej škole v Montpellier a Madride získava titul magistra ekonomických vied a diplom vyšších štúdii z práva ako aj politických vied na IEP v Paríži. Následne je prijatý na Národnú administratívnu Univerzitu v Paríži (ENA), avšak prekvapujúco sa rozhoduje pre vstup do noviciátu Rehole bratov kazateľov- dominikánov v Lille, kde po štúdiách teológie, večných sľuboch a kňazskom svätení (22. júna 1975 v Toulouse) získava aj titul doktora teológie.

Pôsobil ako prior dominikánskeho rádu v Toulouse a Bordeaux, v rokoch 1992-1997 ako provinciál v provincii Toulouse. V roku 1976 sa stal profesorom fundamentálnej morálnej teológie na Katolíckom inštitúte v Toulouse. Neskôr začal pôsobiť na Univerzite vo Fribourgu (Švajčiarsko), kde vyučoval fundamentálnu morálnu teológiu, etiku a sexualitu a etiku a estetiku. Bol členom Medzinárodného teologického výboru  (1986-2002).

V roku 1995 ho Jean-Marie Lustiger pozval kázať na konferenciu v Notre-Dame. V roku 2000 bol pápežom Jánom Pavlom II. vymenovaný za biskupa. O sedem rokov neskôr ho jeho následník pápež Benedikt XVI. vymenoval za sekretára Kongregácie pre katolícku výchovu a udelil mu titul arcibiskupa. Od roku 2009 pôsobí aj ako konzultant Kongregácie pre náuku viery.  Od roku 2012 je hlavným knihovníkom a archivárom Svätej cirkvi rímskej.

Prof. dr. A.H.M. Frederic van Iersel

Narodil sa v roku 1954 v Geldrope v Holansku. Vyštudoval teológiu na Katolíckej univerzite v Nijmegen, kde v roku 1993 získal doktorát s prácou na tému „Peace Learning in the Church“. Od roku 1990 do 1996 bol členom pracovnej skupiny venovanej problematike duchovnej pastorácie v armáde. V roku 1995 bol vymenovaný za profesora Vojenských štúdii duchovnej správy na Univerzite v Tilburgu.

Vyučuje náboženstvo a etiku v medzinárodných konfliktoch, etiku vojny a mieru a vojenskú etiku. Súčasne vyučuje Sociálnu náuku Cirkvi na Tilburskej škole teológie, na oddelení Katolíckej teológie Tilburskej univerzity aplikovanej etiky  (Fontys Hogeschool Utrecht) a na Canon Triest Inštitúte bratov milosrdnej lásky v Moerzeke v Belgicku. Súčasne je prof. van Iersel poradca pre teológiu a rozvoj politiky Rímsko-katolíckej vojenskej pastoračnej služby v Holansku. Je zakladateľom Úradu pre vojenskú etiku pri holanskom ministerstve obrany (1999)., Centra pre štúdium väzenskej pastorácie a Katedry pre štúdium väzenskej pastorácie (2009) na Tilburgskej univerzite. Prof. van Iersel je súčasne diakonom katolíckej Cikrvi od roku 1989.

JUDr. ICDR. Juraj Jurica, PhD.

Juraj Jurica je rím.-kat. kňaz Košickej arcidiecézy. Vysvätený v r. 2002. V r. 1995 ukončil štúdium Právnickej Fakulty UK v Bratislave (JUDr.) a nastúpil na formáciu v kňazskom seminári v Košiciach. Od r. 1998 pokračoval vo formácii a štúdiu na Lateránskej Univerzite v Ríme. Štúdium ukončil doktorátom z cirkevného práva (ICDr. PhD.). Je vyučujúcim kánonického a civilného práva na Teologickej fakulte KU, sudcom Metropolitného tribunálu a členom presbyterskej rady Košickej arcidiecézy.

Pravidelne pracuje v letných mesiacoch v diecéze Tampa-St. Petersburg v USA. Spolupracuje s TV Lux a rádiom Lumen. Svoje príspevky publikuje na http://jurica.sk/

Prof. Karl-Heinz Peschke, SVD

P. Dr. narodený 1932 vo Wroclawi (vtedy Breslau) bol v roku 1958 vysvätený za kňaza v St:augustin u Bonnu. 1968-84 bol prof. morálnej teologie na Divine Word School in Tagaytay City na Filipínach, 1984-1991 na Pápežskej Univerzite Urbaniana v Ríme a 1991-200? na Teologickej Vysokej škole Sv. Gabriela pri Viedni.

Od roku 1995 do 2003 bol súčasne docentom na Filozoficko-Teologickej Vysokej škole Sv. Augustína pri Bonne a od roku 1999 do roku 2007 na Filozoficko-teologickej Vysokej škole Benedikta XVI. v Heiligenkreuzi pri Viedni. Vypracoval medzi iným dvojzväzkovú prácu Morálnej teológie, Kresťanskej etiky, ktorá najprv vyšla v angličtine (1975 a 1978) a bola mnohokrát vydaná v Anglicku, na Filipínach a v Indii. 1995/97 vyšla táto práca aj v nemeckom jazyku (Trier, Vyd. Paulinus). Nasledovali preklady do taliančiny, kórejštiny, češtiny (len II. diel), litovštiny (5.000 exemplárov a len I. diel), čínštiny, indonézštiny a rumunčiny (p. prof. neuvádza vietnamské vydanie, pretože pre ideologický režim bol preklad vydaný ako samizdat.