Poskytovanie starostlivosti doma, telemedicína a zodpovednosť za manažovanie pacienta k inému špecialistovi

ROBÍTE VAŠU PRÁCU S ❤ ? STRÁVTE VALENTÍNSKY PODVEČER S NAMI! POZÝVAME VÁS NA WEBINÁR S DISKUSIOU! NEBUDE TO ROMANTIKA, NO ZATO SA DOZVIETE VEĽA UŽITOČNÝCH INFORMÁCIÍ, KTORÉ PRI PRÁCI ZÚŽITKUJETE.

Ambulancia zodpovedá za správny postup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zákon umožňuje poskytovanie starostlivosti v domácom prostredí pacienta, ako aj využívanie telemedicíny. Čo v prípade, ak počas takejto formy starostlivosti zdravotnícky pracovník zistí, že pre správne poskytnutie svojej služby potrebuje vybavenie či pomôcky, ktoré má v ambulancii? A čo by mal zdravotnícky pracovník robiť, ak zistí, že pacient potrebuje pomoc iného špecialistu? Hrozí mu riziko, ak následný manažment pacienta zanedbá? Musí od 1.1.2024 aj klinický logopéd či psychológ vypísať pacientovi ePN?

Nosné témy:

 • Čo musí byť splnené, aby bola zdravotná starostlivosť poskytnutá v domácom prostredí pacienta?
 • Na čo si dať pozor pri telemedicíne? Umožňuje telemedicínu zákon?
 • Ako máme rozumieť povinnosti ambulancie správne manažovať pacienta pri identifikácii, že potrebuje intervenciu iného špecialistu?
 • Vysvetlenie povinnosti ePN pri klinických logopédoch a psychológoch.

PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre zdravotníckych pracovníkov s prihliadnutím na špecifické otázky vznikajúce pri práci klinických psychológov, poradenských, pracovno-organizačných psychológov a klinických logopédov.


INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU

Prihlásiť sa môžete priamo na našej stránke prostredníctvom registračného formulára, v ktorom si zároveň môžete vybrať, či registračný poplatok uhradíte kartou alebo bankovým prevodom.

Ak sa webinára nebudete môcť zúčastniť v deň jeho konania, nič sa nedeje, každému zaregistrovanému účastníkovi, ktorý uhradil registračný poplatok, zašleme do niekoľkých dní od skončenia webinára prístupové údaje k jeho kompletnému záznamu, ktorý bude mať k dispozícii po dobu 1 týždňa.

Mgr. Veronika Pačutová

Je duálna PhD. študentka v odbore verejné zdravotníctvo, ktorá pôsobí na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a taktiež na Oddelení lekárskych vied univerzity RUG v Holandsku. Vo všeobecnosti je jej výskum zameraný na oblasť dopadu pandemického manažmentu na zdravie a pohodu zdravotníckych pracovníkov. Okrem toho sa silne orientuje na témy, akými sú bezpečnosť pacienta a incidenty v oblasti bezpečnosti pacientov, hlásenie a ich prevencia počas poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Mala možnosť absolvovať stáže na University of Southern Denmark, na Ministerstve zdravotníctva SR, Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a vo všeobecných nemocniciach. Významné pracovné skúsenosti a vášeň pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti získala počas pandemickej situácie COVID-19 na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v roku 2020.

Publikované články:

 • Impact of pandemic management on the quality of life of Slovak dentists, International Journal of Environmental Research and Public Health 2021;
 • Job leaving intentions of dentists associated with COVID-19 risk, impact of PanMan and personal coping resources, International Journal of Public Health 2022;
 • Psychological responses are strongly associated with pandemic management, Frontiers in Psychology 2022;
 • Pandemic management impacts Slovak health care workers’ quality of life during the COVID-19 pandemic, Plos ONE 2023;
 • Opportunities to strengthen resilience of health care workers’ regarding patient safety, BMC Health Services Research 2023.

Chcete vyberať poplatky od pacientov? Zoznámte sa s pravidlami, ktoré je nutné dodržať, aby bol váš postup zákonný

POZÝVAME VÁS NA WEBINÁR, NA KTOROM SA DOZVIETE, NA ČO SI DÁVAŤ POZOR PRI VYBERANÍ POPLATKOV OD VAŠICH PACIENTOV!

Zdravotná starostlivosť je služba s vysokou pridanou hodnotou. Robíte pre svojich pacientov viac ako je štandard preplácaný zdravotnými poisťovňami? Uvažujete o rozdelení svojich služieb na základnú starostlivosť a na nadstavbu, ktorá umožní záujemcovi získať vyšší komfort a vašej ambulancii nový zdroj príjmu? Boríte sa s tým, že platby od poisťovní už dlhodobo nepokrývajú náklady vašej ambulancie? Alebo ste nezmluvná ambulancia, no nemáte istotu, za aké služby môžete od pacientov účtovať poplatky? Pozývame vás na praktický webinár, na ktorom do „poslednej šrubky“ rozoberieme tému poplatkov v ambulancii. Nebojte sa, nebude to teória – vysvetlíme základné pravidlá a ukážeme príklady z praxe, ktoré vám pomôžu upraviť vaše cenníky tak, aby ste boli v bezpečí a aby ste od pacientov mohli účtovať služby nad rámec toho, čo je „štandard“.


ČOMU SA BUDEME VENOVAŤ?

 • Stručne a zrozumiteľne vysvetlíme základné povinnosti ambulancie týkajúce sa cenníka a zoznamu výkonov – kde sú upravené + praktická pomôcka na zapamätanie.
 • Aké riziká hrozia ambulancii, ak účtuje poplatky v rozpore so zákonnými pravidlami?
 • Poďme na to prakticky – vysvetlíme, aký je rozdiel medzi zmluvnou a nezmluvnou ambulanciou z pohľadu možnosti vyberať od pacienta poplatky.
 • Mám zmluvu s poisťovňou. Môžem si žiadať od pacienta doplatok, ak mi poisťovňa platí málo?
 • Musím mať cenník, aj keď som nezmluvný poskytovateľ a pracujem na priame platby bez zmluvy s poisťovňami?
 • Som zmluvný poskytovateľ a vyberám od pacientov paušálny poplatok za „nadštandard“. Prešlo mi to na VÚC-ke, teda je to v poriadku, však? Veruže nemusí… Ukážeme príklady vyslovene nezákonných poplatkov, pri ktorých je len otázkou času, kedy ich VÚC postihne pokutou.
 • Zaujímajú vás kazuistiky? Ponúkneme vybrané rozhodnutia VÚC, ktorými boli uložené pokuty, a ozrejmíme, aké poučenie si z toho môžete zobrať do praxe.
 • Ide do tuhého – toto sú 4 základné pravidlá, ktoré ak dodržíte, bude váš cenník OK.
 • Good practice – za toto by ste si poplatky mohli pýtať.
 • … a čerešnička na torte – nezabudnite cenník správnym spôsobom zverejniť. Máme pre vás praktický návod, ktorý viete okamžite využiť.

PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre zdravotníckych pracovníkov s prihliadnutím na špecifické otázky vznikajúce pri práci klinických psychológov, poradenských, pracovno-organizačných psychológov a klinických logopédov. Odpovede nájdu aj ďalší špecialisti pôsobiaci v ambulantnej oblasti.

Rodič dieťaťa: spojenec či protivník? (Právne riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu vyvolané konfliktným zákonným zástupcom)

PO LETNÝCH PRÁZDNINÁCH MÁME PRE VÁS OPÄŤ PRIPRAVENÝ ZAUJÍMAVÝ WEBINÁR S DISKUSIOU!

Dieťa. Zdravotná starostlivosť, ktorá sa mu poskytuje, je spojená s viac či menej intenzívnym kontaktom s jeho rodičom. Klientom teda nebýva len samotný pacient, ale v určitom zmysle sa ním stáva aj samotný zákonný zástupca. Rozpory medzi rodičmi môžu ako iskra preskočiť aj do terapeutického vzťahu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a detským pacientom. Nie je raritou, že sa z dieťaťa stane predmet vzájomného boja medzi jeho rodičmi a poskytovateľ je do tohoto boja proti svojej vôli zrazu zatiahnutý. Na tomto webinári sa zameriame na kľúčové právne elementy vzťahu medzi poskytovateľom a zákonným zástupcom detského pacienta. Predstavíme top opatrenia a nastavenia, ktoré by mal poskytovateľ používať, aby sa nestal nechceným rukojemníkom v konflikte medzi rodičmi či rukojemníkom konfliktného rodiča. Upozorníme na najväčšie riziká a odporučíme, ako sa im vyhnúť.


ČOMU SA BUDEME VENOVAŤ?

 • Dôležité pojmy a ich výklad. Kto je to: dieťa, osoba nespôsobilá dať súhlas so starostlivosťou a osoba s obmedzenou spôsobilosťou právne konať – urobme si v tom jasno, povedzme si, čo to znamená pre prax.
 • Otázka za milión – „Kto každý môže byť zákonným zástupcom dieťaťa a prečo je dôležité mať v tejto veci jasno?“
 • Prehľad právnych požiadaviek týkajúcich sa postupu identifikácie pacienta a jeho zákonného zástupcu.
 • Musím mať na spracovanie osobných údajov zákonného zástupcu v zdravotnej dokumentácii jeho súhlas? Čo vyhodnotil Úrad na ochranu osobných údajov ako najfrekventovanejšie porušenie pravidiel ochrany osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?
 • Kto rozhoduje o prijatí/odmietnutí zdravotnej starostlivosti dieťaťu (modelové situácie – malé dieťa vs. dieťa s vekom blízkym dospelosti + kombinácie s rôznymi typmi zákonných zástupcov – manželia, rozvedení, zbavení rodičovských práv a podobne)?
 • Sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie a poskytovanie informácií o detskom pacientovi z pohľadu modelových situácií, keď sú rodičia: manželia, v rozvodovom konaní, rozvedení, voľný partnerský zväzok + kombinácie so situáciami, keď je dieťa zverené do starostlivosti osobe odlišnej od rodiča (pestúnska starostlivosť, „detský“ domov a podobne).
 • Ako sa dá použiť výsostné právo klinického psychológa/psychiatra nesprístupniť zdravotnú dokumentáciu (dať reštrikciu v eZdraví) pacientovi? Dá sa reštrikcia uplatniť aj voči zákonnému zástupcovi dieťaťa?
 • V ktorých oblastiach mi môže spôsobiť nespokojný zákonný zástupca najväčšie problémy a ako sa dá najväčším rizikám predísť?

Máte otázku k danej téme? Pošlite nám ju vopred na office@medius.sk a my sa ju pokúsime zakomponovať priamo do obsahu webinára.

Rady skúseného advokáta: Ako zvládnuť dohľad ÚDZS v ambulancii psychológa a klinického logopéda?

POZÝVAME VÁS NA WEBINÁR S DISKUSIOU!

Úrad s výnimočne silnou kompetenciou týkajúcou sa posudzovania správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Na jeho verdikt čakajú v trestných konaniach policajti a jeho záverom znejúcim „non lege artis“ je viazaný aj súd. Vypísanie jednoduchého podnetu na začatie konania, ktorý si pacient stiahne zo stránky úradu, trvá len pár minút a pacienta stojí presne 0,- €. Pre poskytovateľa to však znamená začiatok komunikácie s úradom, kontrolu zdravotnej dokumentácie či otázky poverených osôb úradu. Čo všetko môže ÚDZS kontrolovať, aké riziká zdravotníckemu pracovníkovi hrozia a je možné prijať nejaké preventívne opatrenia pre zníženie rizika začatia dohľadu? Dobrá správa je, že v podstate nejde o raketovú vedu 🙂 Ak zdravotnícky pracovník dodrží niekoľko odporúčaní, dokáže sa na dohľad pripraviť a dokonca mu v mnohých prípadoch aj predísť.


ČO NÁS ČAKÁ?

 • Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou po veľkej novele 2021 – kontroluje ÚDZS aj psychológov a klinických logopédov a na čo sa pri kontrole zameriava?
 • „Dobrý deň, som z ÚDZS!“ – kto môže iniciovať dohľad, ako sa dohľad u poskytovateľa začína a na čo je dobré sa vopred pripraviť (práva vs. povinnosti pri dohľade)?
 • Rozdiely medzi dohľadom na mieste a dohľadom na diaľku.
 • Má ÚDZS právo žiadať ambulanciu o zaslanie zdravotnej dokumentácie? Kto bude zodpovedať za jej stratu?
 • Aj toto úrad posudzoval – kazuistiky týkajúce sa psychológov z rozhodovacej činnosti ÚDZS + pár poučných príbehov zo súdnych siení.
 • Aby vám neostali oči pre plač – pri dohľade je kľúčové od začiatku zvoliť správnu stratégiu. Predstavíme jej základné stavebné kamene.
 • Konzultanti ÚDZS a prizvaný znalec – ako namietať zaujatosť a prečo je to dôležité?
 • Pozor, nielen poskytovateľ, ale aj odborný zástupca! Aké sankcie a komu ich môže uložiť ÚDZS?
 • Môže pacient na základe konštatovania ÚDZS o „non lege artis“ žiadať od ambulancie náhradu škody?
 • Take home message / odkazy od múdrych ľudí zo zahraničia – ako predchádzať sťažnostiam pacientov a ušetriť tým svoj čas, stresy a peniaze?

PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený pre klinických psychológov, poradenských a pracovno-organizačných psychológov a klinických logopédov. Webinár môže byť vzhľadom na špecifiká dohľadu v oblasti psychologickej činnosti zaujímavý aj pre psychiatrov či iných poskytovateľov psychoterapeutických služieb.

Zdravotná dokumentácia v praxi psychológa – dajte si pozor na…

Milí psychológovia,

pozývame vás na webinár s diskusiou, počas ktorého sa dozviete, na čo si dávať pozor pri vedení zdravotnej dokumentácie.

O čom budeme hovoriť?

 • Zdravotná dokumentácia ako súbor citlivých údajov – súvis medzi režimom zákona o zdravotnej starostlivosti a zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Kto zodpovedá za vedenie zdravotnej dokumentácie? Ambulancia alebo psychológ?
 • eZdravie – musí psychológ viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta? Čo všetko „ide“ do eZdravia a zodpovedá ambulancia za údaje nahrané do eZdravia?
 • Pacient si neželá, aby psychológ urobil do dokumentácie zápis. Má na povinnosť psychológa viesť zdravotnú dokumentáciu vplyv, že ide o pacienta samoplatcu?
 • Výsada klinického psychológa – zákaz vstupu pacientovi do dokumentácie (a rozdiely voči reštrikčnému záznamu). Vzťahuje sa možnosť zákazu aj na zákonných zástupcov pacienta? Kedy uplatniť toto právo a aké pravidlá by psychológ mal dodržať?
 • Poďme na online témy! Reštrikčný záznam klinického psychológa v eZdraví, zápis informácie o samovražedných sklonoch a do tretice aj zápis o diagnostikovaní choroby patologického hráčstva.
 • Pracovné poznámky zo psychoterapeutického sedenia, kresby zo psychoterapeutických techník či pomocné poznámky pacienta pri diagnostických testoch – aj toto patrí do zdravotnej dokumentácie? Čo všetko musí psychológ do zdravotnej dokumentácie vniesť a čo všetko je jej súčasťou?
 • Nahrávanie pacienta – áno či nie? Je nahrávka súčasťou zdravotnej dokumentácie a aké praktické dôsledky z toho pre psychológa plynú?
 • Ako robiť opravy v zdravotnej dokumentácii?
 • Poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie – aký je rozdiel?
 • Prehľad oprávnených subjektov s právom vstupu do zdravotnej dokumentácie.
 • Rozvedení rodičia sa dožadujú vstupu do dokumentácie – komu ju sprístupniť a komu nie?
 • Na dvere ambulancie klope policajt – čo všetko zo zdravotnej dokumentácie môže psychológ poskytnúť policajtovi, prokurátorovi a súdu?
 • Výpis pre komerčnú poisťovňu – môže ho psychológ vydať?
 • Originál zdravotnej dokumentácie len znalcovi – čo to znamená?
 • Dajú sa sprístupňovať údaje z dokumentácie cez eZdravie?
 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta – je možné žiadať od pacienta poplatok za výpis? Je možné účtovať vyhotovenie výpisu, ktorý si vyžiadala polícia, ÚDZS, SKP či ďalšie osoby oprávnené žiadať o výpis? Ako si v tomto smere upraviť cenník?
 • Zdravotná dokumentácia ako významný nástroj ochrany psychológa – forenzný pohľad.
 • Ktoré orgány môžu kontrolovať správne vedenie zdravotnej dokumentácie a aké sankcie môžu ukladať?

PhDr. Zita Kochaníková

Autorka PhDr. Kochaníková Zita pracuje ako klinický psychológ, psychoterapeut v súkromnej praxi. Pracovala s onkologický mi deťmi v rámci prvého onkocentra v Banskej Bystrici, teraz spolupracuje s ligou proti rakovine. Venuje sa klinickej praxi, prednáškovej, publikačnej činnosti. Napísala knihu Dozrievanie o spiritualite všedného dňa.

Dr. Carmen Bărbat, MA, MD

Aurora Carmen Bărbat, MA, MD pôsobí ako docentka na Katedre sociálnej práce Fakulty sociológie a psychológie na Západnej univerzite v Timisoare, Rumunsko. Je lekárka. V roku 1993 ukončila štúdium všeobecného lekárstva  na Univerzite medicíny a farmácie Victora Babesa, Timişoara, Rumunsko). V roku 2002 získala diplom z kresťanskej sociálnej práce na Univerzite Alberta Ludwiga vo Freiburgu im Breisgau v Nemecku.  Titul “Doktora medicínskych vied” získala v roku 2009 na Univerzite Medicíny a farmácie Victora Babesa.
Doteraz publikovala 3 knihy, približne 45 článkov a kapitol v odborných domácich  a medzinárodných publikáciách a časopisoch, v ktorých sa venovala oblastiam sociálnej medicíny, sociálnej práce, užívania drog, zmierovania sa s rakovinou, náboženstvom ako prostriedkom zmierovania. Taktiež sa zúčastnila mnohých domácich a zahraničných sociálno-medicínskych a psychologicko-duchovných tréningov, výskumných programov, konferencií a osvetových aktivít (Erasmus, CEEPUS). Dr. Bărbat organizuje vedecké podujatia, je členkou rumunských, ako aj zahraničných vedeckých spoločností a komisií.

Mgr. Hana Celušáková

V roku 1998 som ukončila štúdium psychológie na FiF UK a začala pracovať ako psychologička v Psychiatrickej nemocnici P. Pinnela. V roku 2002 som ukončila špecializačné štúdium v odbore Klinická psychológia a pokračovala vo vzdelávaní v psychoterapii v Prístupe zameranom na človeka (PCA Inštitút Ister). Certifikovaný študijný program v psychoterapii som ukončila v roku 2009 a som zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR.

Od roku 2006 sa venujem preventívnej a psychoterapeutickej práci s tehotnými ženami a ich rodinami v Centre pre rodinu Kvapka, lektorujem vzdelávanie v OZ Slovenské duly, publikujem na portáli rodinka.sk a v iných médiách, sprevádzam ženy počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia aj ako dula.

Som spoluatorkou projektu Sprievodca pôrodnicami, ktorý vznikol v spolupráci rodinka.sk a HPI a do roku 2013 som bola jeho odbornou garantkou.

PhDr. Mária Humeníková